.
tę serię plakatów stworzyłam przystępując do wyzwania Inktober2020. 
Skorzystałam z listy tematów utworzonej przez inną ilustratorkę o pseudonimie „Panna Lola” (https://instagram.com/pannalola). 
tematami były słynne obrazy - rysowałam więc swoje wersje, niektóre umiejscowione w teraźniejszości, 
dotykające aktualnych problemów (np. ilustracja „Wolność”). 
wszystkie ilustracje można kupić w formie plakatu! :)
.
I created this series of posters by joining the Inktober2020 challenge. 
 I used a list of topics created by another illustrator nicknamed "Miss Lola" (https://instagram.com/pannalola).  
the themes were famous paintings - so I drew my versions, some located in the present, 
touching on current problems (eg the second illustration "Freedom"/„Wolność” ).  
all illustrations can be purchased as a poster!  :) 
.

You may also like